Szukasz pomocy z zakresu prawa rodzinnego na terenie Anglii lub Walii. Nasze internetowe kompendium wiedzy może pomoc znaleźć odpowiedz na nurtujące Ciebie pytanie.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi skontaktuj się z nami.

Bezpłatna pomoc prawna w sprawach rozwodowych – jak o nią wystąpić?

 

Pamiętaj: Od 1 kwietnia 2013 roku państwowa pomoc prawna w przypadku rozwodów i spraw dotyczących prawa rodzinnego na terenie Anglii i Walii została ograniczona. Możesz o nią wystąpić tylko wtedy, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie. 

 

Rodzaje dostępnej bezpłatnej pomocy prawnej

 

Pełna pomoc prawna – reprezentacja przed sądem

 

Jeśli Twoja sprawa wymaga rozprawy przed sądem będziesz musiał zapewnić sobie certyfikowane przedstawicielstwo prawne, która kosztuje znacznie więcej niż zwykła „pomoc prawna”.

 

Czy wszyscy są uprawnieni do pomocy prawnej?

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub wykorzystywania musisz znaleźć wykwalifikowanego prawnika zajmującego się takimi sprawami.

Musisz także wykazać, że nie jesteś w stanie zapłacić za prowadzenie takiej sprawy oraz, że Twoja sprawa ma szanse na wygraną (Twoja sprawa jest perspektywiczna i odszkodowanie lub inne korzyści przewyższają jej koszty).

Możesz się zakwalifikować do refundowanej pomocy prawnej nawet jeśli pracujesz, posiadasz dom czy oszczędności. Musisz się jednak wtedy liczyć z tym, że będziesz musiał opłacić koszta sądowe (na przykład za wniesienie sprawy).

Nawet jeśli kwalifikujesz się do pomocy pod względem finansowym oraz Twoja sprawa ma szanse na sukces to Komisja Pomocy Prawnej (Legal Services Commission) może odmówić jej refundowania. Może się tak stać, gdy uzna ona, że są inne sposoby finansowania Twojej sprawy, na przykład ubezpieczenie. Jednak w większości spraw rodzinnych ubezpieczenie nie jest możliwe.

 

Jak ubiegać się o przedstawicielstwo prawne?

 

Musisz znaleźć prawnika, który może prowadzić sprawy w ramach refundowanego przedstawicielstwa prawnego (Legal Aid). Ich listę znajdziesz na stronie internetowej Legal Aid.

Będziesz musiał wypełnić formularze finansowania małżeńskiego (Matrimonial funding), zapytania (Means Enquiry) oraz deklarację o zarobkach (Wages Form). Tę ostatnią wypełnia pracodawca. Jeśli jesteś w nowym związku to Twój partner musi być ujęty w tych zestawieniach.

 

W niektórych sprawach możesz otrzymać najpierw skierowanie na mediację aby sprawdzić czy jest szansa na rozwiązanie polubowne. Ta procedura nazywana jest Sekcją 29 i jest obowiązkowa. Oznacza to, że będziesz musiał wziąć udział w spotkaniu informacyjnym w lokalnym centrum mediacji aby sprawdzić, czy to rozwiązanie może zostać zastosowane. Jeśli Twój były partner nie zgadza się na mediację podpisujecie s.29, którą składasz swojemu prawnikowi. W ten sposób będzie on w stanie wystąpić o finansowanie.

 

Jeśli otrzymujesz wsparcie dochodu (Income Support/JSA) otrzymasz dofinansowanie pomocy prawnej bez wkładu własnego.

Tylko certyfikowana pomoc pociąga za sobą możliwość otrzymania wsparcia w przypadku zarobków niższych niż wskazane poniżej limity.

Certyfikat zawiera warunki takie jak limit wydatków czy ich przeznaczenie oraz dostępne w ich ramach procedury.

 

Przemoc domowa a pomoc prawna w UK?

 

Aby otrzymać pomoc prawną musisz udowodnić, że jesteś ofiarą przemocy w rodzinie. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że tak jest. Potrzebujesz namacalnych dowodów. Będziesz musiał przedstawić raporty policyjne mówiące o interwencjach wobec Twojego współmałżonka lub obdukcję od Twojego lekarza rodzinnego, która stwierdza, że Twoje obrażenia powstały na skutek przemocy. Jeśli orzeczono wobec Twojego współmałżonka ograniczenia sądowe (np. zakaz zbliżania się) musisz przedstawić kopię wyroku.

 

Opłata ustawowa – spłata kosztów pomocy prawnej

 

Refundowanie pomocy prawnej nie oznacza, że jest ona bezpłatna. Jeśli w wyniku postępowania zachowasz lub odzyskasz swoją nieruchomość lub majątek możesz zostać zmuszony do zwrotu całości lub części kosztów pomocy prawnej do Agencji Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency).

 

Dzieje się tak w większości spraw małżeńskich dotyczących pieniędzy lub majątku ponieważ nie zrzuca się w nich kosztów na drugą stronę.

Pierwsze 2500 GBP otrzymujesz zwykle niezależnie od wysokości kwoty czy wartości majątku, zanim będziesz musiał zacząć spłacać cokolwiek.

 

Twój prawnik musi wyjaśnić Ci to wszystko przed złożeniem wniosku do sądu. Od adwokata otrzymasz także broszurę wyjaśniającą wszystkie szczegóły.

 

 

Udostępnij

Komentarze

Skomentuj Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany