Szukasz pomocy z zakresu prawa rodzinnego na terenie Anglii lub Walii. Nasze internetowe kompendium wiedzy może pomoc znaleźć odpowiedz na nurtujące Ciebie pytanie.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi skontaktuj się z nami.

Czym jest ugoda majątkowa w UK i jak ją zawrzeć?

 

Ugoda majątkowa jest orzeczeniem wydanym przez sędziego w trakcie procedury rozwodowej, w której strony zgadzają się na określone uregulowanie spraw finansowych i majątkowych bez konieczności rozstrzygania ich w drodze rozprawy sądowej.

 

Strony przedstawiają projekt ugody majątkowej zawierający ustalenia dotyczące podziału majątku wraz z krótkim oświadczeniem przedstawiających ich obecną sytuację materialną.

 

Dokumenty trafiają do sędziego, który ocenia czy są one zgodne z prawem. Jeśli sędzia zaakceptuje ugodę to jest ona uściślana i wysyłana każdej ze stron do wdrożenia.

 

Ugoda staje się prawnie wiążąca w momencie wydania przez sąd ostatecznego orzeczenia w procedurze rozwodowej.

 

Czemu powinieneś zawrzeć ugodę majątkową?

 

W procesie rozwodowym zawsze warto jest zadbać o sprawy finansowe. Bez ugody majątkowej nie będziesz mógł na przykład sprzedać lub przepisać praw do nieruchomości.

Ugoda majątkowa jest także potrzebna do podziału świadczeń. Do ugody wpisuje się ponadto świadczenia alimentacyjne na współmałżonka lub dzieci. Posiadając ją możesz zmusić byłego partnera do płacenia alimentów.

Ale przede wszystkim ugoda majątkowa to gwarancja, że współmałżonek nie wystąpi w przyszłości z żadnymi roszczeniami finansowymi czy majątkowymi. Obydwie strony są więc chronione przed takim postępowaniem po zakończeniu procedury rozwodowej.

 

Jak zawrzeć ugodę majątkową?

 

Ugoda majątkowa jest dokumentem prawnym. Aby była prawnie wiążąca musi zostać przygotowana przez profesjonalistę z zakresu prawa z długoletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Istnieją przepisy określające w jaki sposób powinna być przygotowana ugoda majątkowa i co może lub nie może się w niej zawierać. Możemy doradzić Ci w tej sprawie zanim zdecydujesz się na jej sporządzenie.

Ugodę majątkową można przygotować nie wcześniej niż po ogłoszeniu orzeczenia wstępnego w procedurze rozwodowej. Podobnie ugoda nie może zostać zawarta przed orzeczeniem rozwodu.

 

Co może być zawarte w ugodzie majątkowej?

 

W ugodzie majątkowej można zawrzeć wszelkie postanowienia dotyczące Waszych spraw finansowych i majątkowych. Sąd może wydać orzeczenie w sprawach związanych z alimentami, sprzedażą lub przekazaniem nieruchomości, spłacaniem ryczałtowym, podziałem świadczeń i odsetek długów.

Wszystko czego sąd nie wyszczególnił można załatwić na podstawie tak zwanego zobowiązania. Jest to przyrzeczenie sądowi zrobienia określonej rzeczy. Jeśli zobowiązanie zostanie złamane, sąd ma możliwość zmusić stronę do wywiązania się z niego.

 

Jakie są zalety ugody majątkowej?

 

Główną zaletą takiej ugody jest to, że nie musisz toczyć sporu podczas rozprawy przed sędzią. Procedura podpisywania ugody jest szybka i polubowna, a przede wszystkim nie angażuje sądu.

Jeśli uzgodniona przez strony ugoda jest sprawiedliwa  to sędzia przyjmuje ją bez konieczności dodatkowych przesłuchań czy korespondencji.

Jeśli sędzia uzna, że ugoda jest niesprawiedliwa może wezwać strony do pisemnego wyjaśnienia w jaki sposób została ona uzgodniona. W skrajnych przypadkach może zarządzić dodatkowe przesłuchanie by upewnić się, że obydwie strony brały udział w przygotowywaniu ugody, nie zostały oszukane i są świadome jej skutków.

 

Czy potrzebuję ugody majątkowej?

 

Jeśli zamierzasz sprzedać lub przekazać nieruchomość, dokonać podziału świadczeń czy spłat pieniężnych to lepiej podpiszcie ugodę majątkową. Daje ona obydwu stronom pewność co do poczynionych uzgodnień.

Daje ona także pewność, że żadne z Was nie zwróci się ponownie do sądu w celu dochodzenia roszczeń lub innego podziału majątku po rozwodzie.

Co może się stać jeśli nie podpiszę ugody majątkowej?

Jeśli nie podpiszesz ugody majątkowej to każda ze stron może w przyszłości zwrócić się do sądu o orzeczenie w sprawie podziału majątku. Nawet jeśli uzgodniliście jak dzielicie się pieniędzmi i majątkiem to Twój współmałżonek może otworzyć sprawę ponownie i zażądać innego podziału.

Inną sprawą jest oczywiście to, czy sąd przychyli się do takiego wniosku. Jednak samo jego złożenie i konieczność uczestniczenia w rozprawach jest kolejnym stresem oraz kosztami związanymi z wynajęciem reprezentanta prawnego.

 

Czy muszę udać się do sądu by złożyć wniosek o ugodę majątkową?

 

Nie. Nie musisz pojawić się w sądzie. Możesz wysłać projekt pocztą.

Gdy projekt ugody zostanie złożony oraz uiszczona zostanie opłata administracyjna zostanie on przekazany sędziemu, który zaaprobuje ugodę.

 

Jakie opłaty sądowe wiążą się z podpisaniem ugody majątkowej?

 

Obecnie opłata ta wynosi 50 GBP. Potwierdzenie wpłaty musi być dołączone do projektu ugody, którą przesyłasz do sądu.

Udostępnij

Komentarze

Skomentuj Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany