OTRZYMAŁEŚ POZEW ROZWODOWY – CO DALEJ? Nasi eksperci mogą pomóc

 

Nawet jeśli rozstanie ze współmałżonkiem przebiega w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze, to otrzymanie pozwu rozwodowego pocztą lub osobiście, jest zawsze dużym stresem.

 

W takiej sytuacji nasi klienci zadają sobie zwykle pytania o to, co będzie dalej i jakie kroki powinni podjąć.

 

 

Poniższe informacje ukazują kroki, które powinieneś podjąć po otrzymaniu pozwu oraz błędy, których należy unikać w takiej sytuacji.

 

1.       Czy otrzymałeś kopie pozwu rozwodowego?

 

Jeśli Twój współmałżonek zaangażował kancelarie prawna do pomocy w przeprowadzeniu rozwodu, to zgodnie z Resolution Code of Conduct powinieneś otrzymać wersje wstepna pozwu rozwodowego, zanim zostanie wyslana do sadu. Masz wtedy możliwość ustosunkowania się do proponowanej tresci pozwu. Możecie wspolnie w ten sposób uzgodnić tresc pozwu, który potem trafi do Sądu.

 

2.       Przeczytaj pozew i sprawdź czy wszystkie zawarte w nim informacje są poprawne.

 

Pozew jest stosunkowo prostym dokumentem, w którym powinieneś zwrócić uwagę na poprawność takich szczegółów jak np. data urodzenia, miejsce zamieszkania itp. Doradzamy jednak uważne przeczytanie części 7.2 wniosku (Statements of Case).

 

Zastanów się czy zgadzasz się z zawartymi tam stwierdzeniami. Czy to co Twój współmałżonek pisze o Tobie jest prawdą? Czy czujesz, że zawarte w pozwie zarzuty są niesprawiedliwe i nie oddają sedna całej sytuacji?

 

Co możesz zrobić jeśli nie zgadzasz się ze stwierdzeniami zawartymi w Statements of Case?

 

a)      Możesz napisać do współmałżonka lub jego reprezentanta prawnego  i zwrócić się z prośbą o wniesienie poprawek do pozwu. Robiąc to możesz zasugerować stwierdzenia, które lepiej oddają Twoje spojrzenie na sprawę.

Jeśli pozew trafił już do Sądu, to jego modyfikacja będzie wiązała się z kosztami dla strony składającej pozew. Opłata sądowa wynosi w takim wypadku 90 GBP. Dodatkowo należy też uwzględnić koszta obsługi prawnej. Koszta te powinny być ponoszone tylko przez stronę składającą pozew rozwodowy.

 

b)       Możesz bronić się przed takim pozwem składając odpowiedź (Answer) lub Kontrpozew (Cross Petition).

Wraz z pozwem powinieneś otrzymać z Sądu także Potwierdzenie otrzymania wniosku (Acknowledgment of Service). Jest to także stosunkowo prosty dokument, w którym musisz potwierdzić:

a)      Czy otrzymałeś pozew?

b)      W jakim dniu i na jaki adres otrzymałeś pozew?

c)       Czy zgadzasz się ze wskazaną jurysdykcją w sprawie rozwodu?

d)      Czy zamierzasz się bronić?

e)      Czy zgadzasz się na podział kosztów procesu rozwodowego?

 

Jeśli zamierzasz się bronić, to w ciągu 8 dni musisz dostarczyć do Sądu Potwierdzenie otrzymania wniosku (Acknowledgment of Service) ze stosowna adnotacją. Potem masz 21 dni na złożenie Odpowiedzi (Answer). Opłata sądowa za złożenie odpowiedzi to 245 GBP.

 

W większości przypadków doradzamy naszym klientom by nie bronili się i nie występowali z odpowiedzią na wniosek. Jednak bardzo dużo zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Przeciwstawianie się wnioskowi podnosi koszta sprawy dla obydwu stron, a w istocie odwleka tylko to, co i tak jest nieuniknione. Oprócz własnych kosztów możesz zostać także obciążony kosztami współmałżonka, szczególnie jeśli Twoja obrona przed złożonym pozwem nie ma podstaw merytorycznych.

 

Najważniejsza kwestia

Przed podjęciem decyzji o tym, jakie kroki podjąć, musisz być świadomy, że samo złożenie sprzeciwu na  pozew, nie ma w przyszłości wpływu na inne aspekty sprawy, np. finanse. Aby sprzeciw został wzięty pod uwagę w procesie dotyczącym finansów należy wykazać, że doszło do „niesprawiedliwego zlekceważenia” (inequitable to disregard).

 

Zwykłe stwierdzenie, o tym, że „nie zgadzasz się na taki podział” nie wystarcza.

 

3.       Koszta

 

Standardową procedurą jest wystąpienie przez składającego pozew o rozwód o obciążenie jego kosztami strony przeciwnej.

 

W takim wypadku masz dwie opcje:

 

a)      Napisz do współmałżonka lub jego prawnika i poproś o potwierdzenie poniesionych kosztów. Możesz wystąpić o przedstawienie planu wydatków (Schedule of Costs). Jeśli są one obliczone realistycznie możesz zgodzić się na równy podział kosztów. Jeśli Twoja sprawa jest relatywnie prosta, nie zgadzaj sie na udział w kosztach wyższy niż 1250 GBP plus VAT (w tym opłata sądowa w wysokości 550 GBP).

 

b)       W Potwierdzeniu otrzymania wniosku (Acknowledgment of Service) znajduje się pytanie czy zgadzasz się na podział kosztów sprawy. Jeśli się nie zgadzasz, napisz to. Dobrze jest uzasadnić dlaczego nie chcesz ponosić kosztów rozwodu.

 

 

4.       Co z finansami? Jak zostaną podzielone?

 

Sprawy dotyczące finansów toczą się oddzielnie od samej procedury rozwodowej.

Nawet jeżeli jesteś jedynie stroną pozwaną w procesie rozwodowym, to możesz wszczynać procedurę negocjowania spraw finansowych. Jest to kwestia, którą możesz chcieć rozważyć.

 

Jeśli otrzymałeś pozew rozwodowy i chciałbyś skontaktować się ze specjalistą z zakresu prawa rodzinnego, skontaktuj się z nami. Zapewniamy bezpłatną konsultacje wstepna zanim klient zdecyduje się skorzystać z naszych usług.