POZEW ROZWODOWY ***UWAGA ZMIANA PRZEPISOW*** POZEW ROZWODOWY PO 6 KWIETNIA 2022 ROKU

 

TEN ARTYKUL MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI PORADY PRAWNEJ

 

Procedury rozwodowe zmieniły się w Anglii i Walii

od dnia 6 kwietnia 2022 roku. Sprawy po tej dacie złożone do sądu rozpatrywane są w nowym trybie.

 

Zasady dotyczące rozwodów w Anglii i Walii od dnia 6 kwietnia 2022 roku.

 

Powody rozpadu małżeństwa – powody rozwodu

Aby uzyskać rozwód musisz potwierdzić, że Twoje małżeństwo zostało bezpowrotnie zakończone. Oznacza to że małżeństwo zakończyło się na zawsze i nie ma powrotu do tej relacji. Jeżeli składasz pozew o rozwód zostaniesz poproszony w pozwie o potwierdzenie, że małżeństwo Twoje jest zakończone bezpowrotnie, nie ma szans odbudowy tego związku.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, nie ma konieczności wyjaśniania sądowi, dlaczego małżeństwo jest zakończone. Jeżeli miała miejsce przemoc w związku sąd powinien zostać o tym poinformowany np. w sprawie o dzieci, ustalenia opieki rodzicielskiej, ale fakt przemocy w związku, nie będzie miał wpływu na uzyskanie rozwodu.

 

Koszt wpisu sądowego

Na dzień 6 kwietnia 2022 roku wpis sądowy wynosi £593.

Jeżeli jesteś osoba na niskich dochodach, pobierasz benefity, potencjalnie możesz starać się o zwolnienie z kosztów sadowych (całościowo lub częściowo).

Jeżeli pozew rozwodowy składacie wspólnie ze stroną przeciwną, wtedy oboje Ty i twój partner, będziecie musieli kwalifikować się do zwolnienia z kosztów, aby je uzyskać, w przeciwnym razie pełna kwota wpisu sądowego £593 będzie musiała być opłacona przez jedno z was. W takim przypadku będziecie między sobą musieli podjąć decyzję, jak chcecie podzielić się tymi kosztami i kto je będzie płacił bezpośrednio do sądu.

 

Pozostałe koszty

Jeżeli chciałbyś skorzystać z usług naszej firmy dotyczącej rozwodu – nasze koszty ZA CALY ROZWOD zaczynają się od kwoty £400.

Jeżeli sprawa zakończy się bez rozprawy, a strona przeciwna nie będzie bronić się przed rozwodem, koszty te nie ulegną zmianie i pozostaną w wysokości £400 dla nas.

 

Wniosek o zwrot kosztów od strony przeciwnej

Zgodnie z nowymi przepisami, nie można w tym momencie wnosić o zwrot kosztów od strony przeciwnej w pozwie rozwodowym.

Jeżeli chcesz żeby sąd rozważył Twój wniosek o zwrot kosztów od strony przeciwnej, musisz złożyć odrębną aplikacje do sądu na formularzu D11.

Najczęstszym powodem aby sąd zgodził się z tym wnioskiem, jest wykazanie że strona przeciwna zachowywała się nieracjonalnie w trakcie procedury rozwodowej na przykład nie chciała potwierdzić doręczenia pozwu rozwodowego, czy broniła się przed rozwodem używając nieracjonalnych powodów.

 

Obecne przepisy prawne pozwalają złożyć pozew rozwodowy wspólnie ze współmałżonkiem lub osobno.

 

Wniosek o pierwszy wyrok tzw. warunkowy Conditional Order

OBLIGATORYJNE ZATRZYMANIE SPRAWY NA 20 TYGODNI

W momencie, kiedy pozew jest doręczony a strona przeciwna potwierdzi jego doręczenie do sądu, aplikant lub oboje aplikantów może złożyć wniosek o wyrok warunkowy tzw. Conditional order.

Nie może się to wydarzyć w przeciągu 20 tygodni od daty pozwu (tzw issue date nadanej przez sad). UWAGA: Data złożenia przez Ciebie pozwu jest inna niż data przyjęcia pozwu przez sad.

Ustawodawca obligatoryjnie nakłada na każdą sprawę rozwodową termin 20 tygodni, który musi upłynąć, aby wniosek o warunkowy wyrok rozwodowy został złożony na formularzu D84. Ustawodawca zatrzymuje zatem sprawę na 20 tygodni licząc na to, że strony się pogodzą, wycofają z procedur rozwodowych i/lub wrócą do siebie.

 

Aplikacja o ostateczny wyrok rozwodowy tzw Final Order

Sześć tygodni plus jeden dzień od daty wyroku warunkowego – wstępnego, tyle musi uplynal, abys mogl aplikować o wyrok ostateczny na formularzu D36.

 

UWAGA: Należy odroczyć aplikowanie o ostateczny wyrok rozwodowy w przypadku, kiedy nie nastąpił jeszcze podział majątku między stronami, jako że ostateczne wyrok rozwodowy może mieć negatywny wpływ na wasze prawa dotyczące podziału  majątku, udziału we wzajemnych odłożonych składkach emerytalnych czy innych kwestii majątkowych. Jeżeli strona przeciwna, nie współpracuje w sprawie o podział majątku, jest wysoce prawdopodobnym że rozwód z podziałem majątku będzie trwał znacznie dłużej niż 7 miesiecy.