Jeżeli potrzebują Państwo porady z zakresu rozwodu, separacji władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem, uprowadzenia dziecka, podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Z powodzeniem doradzamy z zakresu prawa rodzinnego na terenie Anglii i Walii.

Prohibited steps order

 

Czym jest Prohibited steps order  i co oznacza po polsku?

 

Jest wyrokiem zakazującym konkretnego działania wynikającego z obowiązków rodzicielskich, który może być wydany przeciwko osobie niezależnie czy posiada władzę rodzicielską czy nie. Tego typu wyrok sądu może na przykład uniemożliwić wyjazd dziecka poza granice kraju lub zapobiec zmianie aktualnego miejsca zamieszkania dziecka.

 

Tego typu wyrok może:

 

 • Zakazać jednemu z rodziców, aby dziecko spotykało się z konkretną osobą (np.: nowym partnerem drugiego rodzica);

 • zapobiec zmianie nazwiska dziecka;

 • zapobiec wyjazdowi dziecka za granice;

 • zapobiec zmianie miejsca zamieszkania dziecka;

 • rozstrzygać kwestie leczenia dziecka, jego edukacji, czy religii w jakiej jest wychowywany.

 

Kto może złożyć wniosek:

 

 • Rodzic

 • Osoba posiadająca władzę rodzicielską

 • Opiekun

 • Nawet samo dziecko może złożyć taki wniosek jednakże będzie potrzebować zgody sądu.

 

WAZNE

 

Ogólna zasada prawna wymaga przed złożeniem tego typu wniosku do zgłoszenia się do postępowania mediacyjnego. Osoba jest zwolniona  z tego obowiązku (mediacji) jeśli wniosek o wydanie tego wyroku jest składany w trybie pilnym, jest np.: obawa o bezpieczeństwo dziecka czy podejrzenie przemocy przeciwko dziecku.

 

Jeśli wniosek jest pilny, może być rozpatrzony bez poinformowania strony przeciwnej o takim postępowaniu sądowym; w większości jednak spraw sędzia po otrzymaniu wniosku ustali datę i miejsce pierwszej rozprawy.

 

Sędzia przed wydaniem wyroku bierze pod uwag:

 

 • Życzenia i uczucia dziecka;

 • potrzeby fizyczne, emocjonalne, edukacyjne dziecka;

 • potencjalny możliwy efekt wydania takiego wyroku na dalsze życie dziecka;

 • wiek, płeć,pochodzenie i cechy charakterystyczne dziecka, które mogą mieć znaczenie przy wydaniu wyroku;

 • krzywdy które zostały już wyrządzone dziecku i ryzyko wyrządzenia dalszych krzywd wobec dziecka;

 • możliwości rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka;

 • czy wydanie tego wyroku będzie lepszym rozwiązaniem dla dobra dziecka, niż nie wydanie wyroku wcale.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wystąpieniu do sądu o uzyskanie wyroku (ang. Prohibited steps order) nasi eksperci służą pomocą.

Skorzystaj z 15 minutowej konsultacji i sprawdź jak możemy Tobie pomoc.

Udostępnij