Jeżeli potrzebują Państwo porady z zakresu rozwodu, separacji władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem, uprowadzenia dziecka, podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Z powodzeniem doradzamy z zakresu prawa rodzinnego na terenie Anglii i Walii.

Specific Issue Orders

 

Czym jest i co oznacza Specific Issue Orders po polsku

 

Jest to rodzaj wyroku który wydawany jest przez sądy w Anglii i Walii, aby rozwiązywać konkretne problem co do wychowania dziecka kiedy rodzice nie mogą się porozumieć w danej kwestii.

 

Przykłady możliwych problemów które można rozwiązać za pomocą takiego wyroku znajdą Państwo poniżej:

 

 • Jeden z rodziców nie chce wydać zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka

 • Kwestie dotyczące zmiany nazwiska

 • Kwestie związane z edukacja dziecka

 • Kwestie związane z leczeniem dziecka

 • Kwestie związane z religia dziecka

 • Regularne zabieranie dziecka za granice Anglii lub Walii

 • Powstrzymanie kogoś od kontaktu z dzieckiem

 

Kto może złożyć wniosek:

 

 • Rodzic

 • Osoba posiadającą władzę rodzicielską

 • Opiekun

 • Nawet samo dziecko może złożyć taki wniosek jednakże będzie potrzebować zgody sądu.

 

Sędzia przed wydaniem wyroku bierze pod uwagę:

 

 • Życzenia i uczucia dziecka;

 • potrzeby fizyczne, emocjonalne, edukacyjne dziecka;

 • potencjalny możliwy efekt wydania takiego wyroku na dalsze życie dziecka;

 • wiek, płeć,pochodzenie i cechy charakterystyczne dziecka, które mogą mieć znaczenie przy wydaniu wyroku;

 • krzywdy które zostały już wyrządzone dziecku i ryzyko wyrządzenia dalszych krzywd wobec dziecka;

 • możliwości rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka;

 • czy wydanie tego wyroku będzie lepszym rozwiązaniem dla dobra dziecka, niż nie wydanie wyroku wcale.

 

 

Specific issue order moze zawierac:

 

 • Wytyczne w jaki sposób postanowienia wyroku mają być wypełnione

 • Wprowadzać ramy czasowe jak długo wyrok będzie obowiązywać

 • Wprowadzać zastrzeżenia jakie mają być wypełnione przez osobę na której korzyść wyrok został wydany

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wystąpieniu do sądu o uzyskanie wyroku (ang. Specific issue order) nasi eksperci służą pomocą.

Skorzystaj z 15 minutowej konsultacji i sprawdź jak możemy Tobie pomoc.

Udostępnij